Oet Dorp en Marke

Genealogie Kwekkeboom

De familie Kwekkeboom wonende aan de Willemsweg (naar Willem Kwekkeboom) zijstraat van het Hoge boekel, vestigt zich in Losser in 1782.

Rechterlijk archief oldenzaal.
Ik Hendr. Jan Bos certificere dat voor mij gecompareerd zijn Hendrik Wennink uit Doornengen en Janna Bos zijne huisvrouw verklarende op 26 okt 1774 verkoft te hebben aan Jan Queckkeboom de zogenoemde Kempers plaatse te Losser ofwel het huis met den gaarden zoals zij het bezeten hebben dog buiten de nieuwe grond en hofgronde die niet geleverd zijn zulks.

29 november 1782.

Ik Hendr Jan Bos certificere dat voor mij gecompareerd zijn Jan Queckkeboom op Kempersplaats te Losser en Hendrina Bos zijne huisvrouw, verklarende schuldig te zijn aan juffrouw Gezina Lippinkhof wed. van wijlen de heer predicant Hofman inde Gronouw de somma van agthondert zeventig quId en 18 stv, als vast hypotheek stellende hun aangekogte Kempers plaatse.

29 november 1782.

1. Jan Kwekkeboom geboren te Lonneker huwt met Berendina Bos uit Lonneker. Beiden overleden te Losser in 1796.

kinderen;

 1. Johanna geb.1771 Enschede, overl. 26-05-1820 Losser.
 2. Gesina geb.1777 Enschede, overl. 15-06-1828 Losser.
 3. Willem geb.12-12-1779 Enschede, overl. 10-08-1837 Losser (naar deze Willem is de Willemsweg genoemd)
 4. Gerhardus geb. 20-06-1784 Losser.
 5. Johannes geb.1792 Losser.

2. Willem Kwekkeboom geb.12-12-1779 Enschede overl. 10-08-1837 Losser, huwt met Geertruid Hye Heerse.

Willem Kwekkeboom vestigt zich aan de Willemsweg; zijn kleinzoon Jan Kwekkeboom getrouwd met Johanna Freriks, bouwen er een nieuwe boerderij, het oude huis is toen afgebroken. In een gevelsteen boven de deur staat jk jf 1913 (Jan Kwekkeboom Johanna Freriks)

Kinderen;

 1. Hermannes geb. 1803 Losser, overl. 16-09-1884 Losser.
 2. Getruida geb.1807 Losser, overl. 03-07-1871 Losser
 3. Gradus geb.1812 Losser, overl. 26-06-1837 Losser.
 4. Gerrit geb.21-06-1813 overl. 22-11-1885 Losser. Vestigde zich aan de Goormatenweg.
 5. Gerrit geb.1816 Losser.

3. Hermannes Kwekkeboom qeb.1803 Losser, overl. 16-09-1884 Losser huwt op 06-09-1834 met Hermina Lakerink geb. Losser. Hermannes komt op de boerderij van zijn vader.

Kinderen;

 1. Garadus geb. 10-07-1835 Losser, overl. 05-01-1860 Losser.
 2. Jan Hendrik qeb. 25-01-1838 Losser, overl.13-11-1838 Losser.
 3. Willem geb.27-10-1840 Losser, overl. 26-11-1859 Losser.
 4. Jan geb.22-12-1843 Losser, overl. 13-06-1936 Losser.
 5. Johanna Maria geb.21-09-1849 Losser overl. Losser.

4. Jan Kwekkeboom geb. 22-12-1843 Losser overl. 13-06-1936 Losser, huwt op 30-09-1813 te Losser met Johanna Freriks geb.15-02-1845 Lonneker overl. 21-05-1925 Losser.

Jan Kwekkeboom en Johanna Freriks bouwen een nieuwe boerderij aan de Willemsweg en breken het oude huis af.

Kinderen:

 1. Johanna Maria geb. 07-04-1877 Losser, overl. 07-09-1877 Losser.
 2. Dina Hermina geb. 28-11-1878 Losser, overl. 26-02-1943 Enschede.
 3. Johannes geb. 11-12-1881 Losser, overl. 11-03-1965 Losser.

5. Jan Kwekkeboom qeb.11-12-1881 Losser, overl. 11-03-1965 Losser huwt op 19-06-1906 met Gesina Geerthuis geb.02-01-1881 Losser, (Lutte) , overl. 01-06-1924 Enschede.

Kinderen:

 1. Johanna Maria Hermina geb. 12-07-1908 Losser,
 2. Maria Johanna geb. 27-01-1910 Losser.
 3. Hermina Maria geb. 20-04-1912 Losser.
 4. Geertruida Josefina Hermina geb. 21-03-1914 Losser.
 5. Johannes Bernardus geb. 01-08-1916 Losser.
 6. Gerhardus Johannes qeb. 04-09-1920 Losser.

6. Gerhardus Kwekkeboom geb. 04-09-1920 Losser, overl. 29-03-1981 Enschede. Huwt op 15-11-1950 te Losser met Anna Hermina Beunders.

Kinderen:

 1. Johannes Gerhardus Maria geb. 10-11-1953 Losser.
 2. Hendrikus Alphonsius Gerhardus geb.30-06-1957 Losser.
 3. Anna Maria Gesina geb. 14-06-1960 Losser.
 4. Hubertus Gerhardus Maria geb. 14-06-1960 Losser.

Hendrikus Alphonsius geb.30-06-1957 Losser, is nu landbouwer op het erf aan de Willemsweg waar de familie sinds 200 jaar boert.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.