Oet Dorp en Marke

Losser toen en nu Brinkstraat-Torenstraat

ODEM1993 3 02

Een prentbriefkaart uit het begin van de twintiger jaren. Aan de linkerkant woonde de fam. Loohuis, later kapper Hans van Huizen; daarachter het pand van schoenmaker Vos. U kunt door de Torenstraat heen kijkend nog net het brandspuithuisje zien, dat toentertijd tegen de Martinustoren was aangebouwd.
In het midden het huis van de fam. Osse, het vroegere Keilvershuis.

Het huis is in 1892 afgebrand, terwijl de meeste inwoners van Losser een middagslaapje hielden. Kwajongens wilden kijken of het stro, dat na het dorsen nog tegen de niendeur lag, weI wilde branden.
Het pand brandde tot de grond toe af.
Thans bewoond door de fam. H. Damer.

ODEM1993 3 03

Hetzelfde punt na ongeveer 70 jaar. Het huis van Kapper Van Huizen is verdwenen. Rechts op de foto Hotel Smit, gebouwd door het toenmalige plaatselijke aannemersbedrijf Lutke Veldhuis; de bouwvergunning is afgegeven op 16 maart 1910 en de architect was W.L.Croonen.

Een modern straatbeeld, waarin de kastanjeboom in de Torenstraat is vervangen door een Leilinde.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.