Oet Dorp en Marke, sinds 1992 het magazine van de Historische Kring Losser.

Hier vindt u de artikelen die in de loop der jaren in deze uitgaven hebben gestaan.

Actie der Kortestraat bewoners bekroond (OD&M 1993-1)
Aleida Leurink (OD&M 1995-3)

Begraafplaatsen in en om Losser 1 (OD&M 1994-3)
Brieven van dominee H. Pos (OD&M 1996-1)
Brieven van dominee H. Pos (3) (OD&M 1995-3)
Brieven van dominee H. Pos (4) (OD&M 1995-2)
Brieven van Dominee H. Pos (5) (OD&M 1995-4)
Brilman's Fritske (OD&M 1993-1)
Burgermeester C. van Helvoort (OD&M 1994-2)

De bewoners van het erve Welpelo (OD&M 1993-4)
De Bleek en het Bleekwachtershuis (OD&M 1993-4)
De familie "Bonke" vier generatie's organisten (OD&M 1993-2)
De geschiedenis van een klooster (OD&M 1994-3)
De heilige Gerardus Majella en Overdinkel (OD&M 1995-3)
De klopjes in Twente. (OD&M 1997-1)
De steenfabriek van Losser (OD&M 1993-3)
Den X Julij 1705 (OD&M 1996-1)
Dokter L. De Bruijn 1925-1975 (OD&M 1995-2)

Een 14e eeuws jacoba-kannetje uit losser (OD&M 1993-2)
Een 4.500 jaar oude strijdhamer of grommelsteen uit Losser (OD&M 1994-3)
Een amoreus liedeken (OD&M 1995-2)
Een boerderij uit ca 200 voor Christus (OD&M 1996-3)
Een plezierreis bij van Heek naar Amsterdam (OD&M 1994-1)
Een stenen hamer uit de ijstijd te losser (OD&M 1992)
Een testamentaire verkoop ... (OD&M 1995-4)
Een testamentaire verkoop (2) (OD&M 1996-1)

Fragmenten uit de geschiedenis van de vakbeweging in Losser (OD&M 1995-2)

Gedicht (OD&M 1994-3)
Genealogie van de fam. Brunink/Bruinink (OD&M1995-2)
Genealogie van de familie Elferink (OD&M 1995-4)
Genealogie Kwekkeboom (OD&M 1993-3)
Genealogie Lippinkhof (OD&M 1992)
Genealogie van Mook "De Mookerhei" (OD&M 1996-1)
Genealogie Riesewijk (OD&M 1993-1)

H.K.L. 25 jaar (OD&M 1994-1)
H. Maria Geboortekerk (OD&M 1993-1)
Heraldiek (OD&M 1993-2)
Het Huis Rüenberg (OD&M 1994-2)
Het Kraesgenberg (OD&M 1993-3)
Historische beschrijving van Losser (OD&M 1997-2)
* Het reisdagboek van Van Hogendorp en Van Lennep (OD&M 1997-2)
* Het Aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa (OD&M 1997-2)
* Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg (OD&M 1997-2)
* Mijne Reisportefeuille van Harm Boom (OD&M 1997-2)
Historische beschrijving van Losser (II) (OD&M 1997-3)
* De Gids van Enschede en omgeving (OD&M 1997-3)
* Beschrijving van Overijssel door W.G.A.J. Röring (OD&M 1997-3)
Hoofdbreken over een heilige (OD&M 1994-2)

In Losser is niets gebeurt.... (OD&M 1995-1)

Klooster Maria Bijstand (OD&M 1993-4)
Klootschieten (OD&M 1993-2)
Klootschieten in de twintiger en dertiger jaren. (1996-2)
Klootschieten in de twintiger en dertiger jaren. (2) (1996-3)
Kwartierstaat Küpers (OD&M 1994-4)

Losser door andermans ogen.... (OD&M 1994-2)
Losser en zijn zouaven (OD&M 1994-1)
Losser toen en nu Brinkstraat-Torenstraat (OD&M 1993-3)

Mededeling voor historievorsers (1994-3)

Oaln toorn (OD&M 1993-2)
Oorlog (gedicht) (OD&M 1995-1)
Oorlogsherinneringen (OD&M 1995-1)
Open-Dag 12 november 1994 (OD&M 1994-4)
Opsporing Verzocht (OD&M 1992)
Opsporing verzocht (OD&M 1993-1)
Opsporing Verzocht (OD&M 1993-2)
Overdracht Voorzittershamer (OD&M 1993-1)

Pasen 1945 (OD&M 1995-1)

Ravenhorst en zijn bewoners Hoofdstuk 1 (OD&M 1993-4)
Ravenhorst en zijn bewoners deel 2 en 3 (OD&M 1994-1)
Register van naamsaanneming -1812 (OD&M 1993-1)

Salon voor scheeren en haarsnijden (OD&M 1996-4)
Spoorwegstaking 1944 (OD&M 1995-1)
Sprokkelen in Lossers historie (OD&M 1993-1)
St Maartenstraat (OD&M 1992)

Twee nieuwe klokken voor de Martinustoren (OD&M 1992)

Uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente (OD&M 1994-1)
Uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente (OD&M 1994-2)
Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente (OD&M 1994-3)
Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente (OD&M 1994-4)
Uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente (OD&M 1996-2)
Uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente (OD&M 1996-3)
Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente (OD&M 1996-4)
Uit de krant van 100 jaar geleden; 25 jarig dienstjubileum burgemeester Warnaars (1996-3)
Uit de oude doos (OD&M 1993-1)
Uit de oude doos (OD&M 1993-2)
Uit de Rechtszaal (OD&M 1993-1)
Uit het geschreven dagboek van Aleida Leurink (OD&M 1995-3)
Uit het geschreven dagboek van Aleida Leurink (toelichting) (OD&M 1995-3)

Voorwoord (OD&M 1992)

W.F. Anderson en zijn Staringgroeve (OD&M 1994-4)
Weet u waar dit is? (OD&M 1994-3)

IJzertijd-bewoning in losser (OD&M 1993-3)

Zo was het eens, Kerkstraat (OD&M 1993-2)

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.