Oet Dorp & Marke

Overdracht Voorzittershamer

Op dinsdag 5 januari 1993 heeft Mevr. H. Scherphof, na 17 jaar lang het voorzitterschap op voortreffelijke wijze te hebben vervuld, de voorzitters-hamer overgedragen aan Mevr. Th. Evers.
Tijdens de ' Niejoarsvisite' in Hotel Smit is Mevr. Scherphof op passende wijze uitgeluid, waarbij ze o.m. een oorkonde ontving met de volgende tekst:

Als blijk van waardering en grote erkentelijkheid voor de voortreffelijke wijze, waarop mevr. H. Scherphof-Bekker van 1975 tot 1993 de stichting historische kring losser leiding gevend heeft gediend haar medebestuursleden blijvend ten voorbeeld.

Wij wensen haar opvolgster voor de eerstkomende 17 jaar eenzelfde inzet en enthousiasme toe! En daarna kijken we wel weer eens verder!

Redactie.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.