Oet Dorp & Marke

Brilman's Fritske

Op vacantie in Tenerife mijmerde de Hr. J. D.Brilman (Oldenzaal) over "Brilman's Fritske", met wie hij genealogisch nog ergens verbonden was. Ooit was Briman's Fritske een bekende, kleurrijke, Losserse dorpsfiguur, die in het onderstaande gedicht aardig getypeerd wordt.

Fritske .. . ..

Hee was, zoa're was. zol gèn mèènske bedreeg'n,
Mangs ko'j 'm gleurn'n, mer hee kon ok good leeg'n,
De stearkste verhaal'n nam hee in de moond,
De weend weajd'n de put mangs krom in de groond.

Hee mog geer'n 'n borrel, doar deure heel völ vuur,
Mer urn 'm te koap'n, dat was hem te duur.
Hee har ait wa nutt'n, of kreant'n in 'n tuk,
En as 't hem te pas kwam, dan weark' n ’n luk.

Hee was gauw tevrea en leam'n nich duur,
Een ding dat was wisse, hee höl van ‘n natuur,
Kon roos'n oeculeer'n, har kiek op 't weer,
Kon goastokk'n maak'n en al zoawat meer .

Mangs gung hee streup'n, dat konne heel good,
En slacht'n hee 'n veark'n, dan stak-e dat dood,
zoa deare van al'ns, wus oaweral van,
Hee stun ok bekeand as n'n "biezunder'n man".

Bie 'n hotelhoalder Smitkes, harre'n goar'n opknapt,
"Kearl, kearl" zèèr 'n heer, "Dat hes ‘m mooi lapt!
"Nô zeij mie's gauw, wat mok diej nô gemm’n?
“ Frits zèèr: Och m'neer , 'k hoo'w d’ r niks veur te hemm'n

Mert Smitkes zèèr: "Niks! veur al dat gesappell"
N'n borrel dee mags nich, mer hier hes 'n appel",
Dat veul Fritske good teng’n, dat harre nich dacht,
Hee har, eerlijk is eerlijk, an 'n borrel zo'n smacht !

Mer twee daag’n later, toen pakt' n hee um weer,
Hee zett'n 'n flsche veur 'n kastelein neer;
"Wo 'j 'n eam vol doon, as 't kan tot de raand",
Mer de waard keek wantrouwig, want hee kenn' n den klaant!

Toch dèère de fles vol, zoa rechtstreeks oet ' t vat,
En too Fritske de flesche in 'n binnentuk had,
Zèère:"Morg'n krigs geald, dan kom ik wa wier"
Mer Smitkes dee zeej:"Niks heur, doo'n flesche mer hier".

Fritske deur net offe hartstikke kwoad wûr,
En greep in 'n aandere tuk van zien jas,
Doar harre nog net zonne flesche as 'n eerst'n,
Mer Smitkes wus nich dat doar water in was!

Tevrea met zi' k zulm geut de waard al dat water,
Wier tru'w in 't vat en hee lach'n doarbiej,
En Fritske dee dach'n":Lach doe mer, mien kearlke...
Mer de flesche met foezel is dit keer veur mie!!

Noe harre ' n borrel en zoonder gesappel
En dat smaak 'n 'm better as den smerig'n appel!

J . D. Brilman

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.