Oet Dorp en Marke

Klootschieten

Inleiding en uitleg in het kort.
Wie voor het eerst van deze sport hoort fronst veelal even de wenkbrauwen ! Toch was het vroeger een zeer bekende sport, die in de middeleeuwen (± 1500) overal beoefend werd.
Het woord kloot is een oud Nederlands woord voor: bal, kogel; het woord schieten staat voor werpen, gooien, vooruitdrijven.

Vanuit Twente en de Achterhoek herwint "'t oale spel" weer aan populariteit.

De kloot
De kloot is een ronde, van hard hout of niet verende kunststof gedraaide bal, kruislings doorboord en verzwaard met lood. Zo’n kloot hoeft voor Nederland maar aan een eis te voldoen: de minimum doorsnede mag niet kleiner zijn dan 50 mm. Het gewicht van de kloot is geheel vrijgelaten. Met wat variaties weegt hij tussen de 200 en 500 gram.

ODEM1993 2 03De donkere vlakken geven aan waar in Nederland klootschieten actief wordt beoefend.

De techniek
Hoewel ook in Nederland wel nieuwe technieken worden ontwikkeld, is het meestal nog zo, dat de kloot onderhands wordt geschoten, waarbij de arm gestrekt langs het lichaam wordt gezwaaid. Dat lijkt nogal gemakkelijk, maar de praktijk zal uitwijzen, dat het moeilijker is dan U denkt!

De wedstrijd
Er wordt een parcours uitgezet van 4 à 5 km over verharde wegen. De deelnemende teams bestaan uit 3 of 4 personen. De starter laat twee teams tegelijk starten. Als voorbeeld nemen we de partijen A en B. De nummers 1 van beide teams blijven bij de startstreep; de overige teamleden lopen vast vooruit om de kloot zosnel mogelijk aan de kant van de weg te kunnen lokaliseren. De eerste schutter van partij B probeert dit schot te overtreffen.
Lukt dit niet, dan is de tweede speler van partij B aan de beurt. Lukt het hem wel de eerste bal te passeren, dan is daarna de tweede speler van partij A aan de beurt. Zo gaat het om en om het hele parcours lang. In theorie is het dus mogelijk, dat een erg goed schot pas door 3 of 4 schoten van de tegenpartij wordt overtroffen.

Winnaar is het team, dat de afstand in het kleinste aantal schoten aflegt.

ODEM1993 2 04Klootschieten in Nederland
Naast de vele tournooien spelen ongeveer 3000 klootschieters(sters) in Twente, Achterhoek en IJsselstreek in verenigingsverband hun competities binnen hun federaties of afdelingen, onder de vlag van de in 1976 opgerichte Nederlandse Klootschieters Bond (N.K.B.). Ook buiten die genoemde streken wordt b.v. op campings veel aan deze recreatieve trimsport gedaan. Hierbij moet vooral aan Zuid-Drente worden gedacht.

Klootschieten internationaal
In Noord-Duitsland, aan de kust van Oost-Friesland en in Sleeswijk-Holstein wordt het klootschieten (in bepaalde gebieden "Bosseln" genoemd) volop bedreven door een tweetal bonden met samen meer dan 30.000 leden. Ook in Ierland, in het zuiden bij het plaatsje Cork en in het noorden bij Belfast, wordt klootschieten beoefend (Road Bowls and Bullets). Daar wordt op de straat geschoten met stalen of ijzeren kloten van 800 gram.

Passend bij de volksaard wordt hierbij ook gewed. Het overkoepelende orgaan van de twee Duitse bonden, twee Ierse bonden en de N.U.B. is de INTERNATIONAL BOWL PLAYING ASSOCIATION (I.B.P.A.).
Om de vier jaar worden er Europese kampioenschappen georganiseerd.

Gerhard en Herman Poorthuis,jr

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.