Oet Dorp en Marke

Opsporing Verzocht

ODEM1993 2 06

Een donkere foto van een winkel ergens Losser.

Deze fotokaart is verstuurd vanuit Losser en aangekomen in Wolvega op 02-09-1912.

Met andere foto's heb ik een vergelijking gemaakt: het winkelpand waar later de familie Beunders een ijzerwinkel had, kwam er het dichtste bij. Dit pand werd toen bewoond door de families Spin en door Schilder Meijer.

Wie geeft uitsluitsel ?

Gaarne contact opnemen met,

J. Poorthuis tel: 05423-856239

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.