Oet Dorp en Marke

Zo was het eens, Kerkstraat

ODEM1993 2 07

Een sfeervol plaatje van de Kerkstraat in 1910 met de brug over de dorpsbeek en een van de prachtige petroleumlampen. De beek was vroeger de scheiding van het dorp met op de voorgrond het Voordorp en aan de andere zijde van de beek het Achterdorp. Op de linkerzijde van de foto de prachtige afrasteringspalen van de Ned.Herv.Kerk uitgevoerd in Bentheimer zandsteen. Waar is al dit moois toch gebleven ?

Met in het midden de boerderij van de Fam. Morshuis. Thans is hier de electra winkel van Dijkstra.

ODEM1993 2 08

Een wel heel schril contrast met de foto uit 1910 op dezelfde plek.De mooie zomer van 1992 mensen op een terrasje, reclame borden met softijs, een moderne lamp in oude stijl voor de Ned.Herv.Kerk. Op de plaats waar nu de kerk staat, stond vroeger het "Doggenhoes". Dit bouwwerk is aangekocht door de Hervormde Gemeente in 1809 van Jan Teylers waarna begonnen is met de bouw van de Kerk. De eerste dienst werd gehouden op 23 december 1810.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.