Oet Dorp en Marke

De familie "Bonke" vier generatie's organisten

 

ODEM1993 2 09
Het Bonkenhoes

Het geslacht Bonke ontleend zijn naam zoals zovele aan een boerenerf. In dit geval aan het erve Bonckinck, later ook wel Bonke geheten en gelegen gelegen in de buurtschap Lattrop. Zie register van landerijen uit 1601: Bonckinck.

De familie Bonke brengen wij in verband met het "BONKENHUIS" op de markt waar Hr. F. Morsink een lijstenmakerij en kunsthandel had.
Herm Bonke schoolmeester, koster en organist te Losser, heeft huis en schoppe gekocht van de weduwe en kinderen van Albert Gerritzen te Losser voor f 325.- gulden op 15-11-1784.

Deze Herman Bonke was geen ingezetene van Losser, hij was geboren in Denekamp op 22 maart 1763.
Beroepen als schoolmeester koster en organist te Losser " den 30 januarie 1782, eerste dienst 2 februarie 1782."

1. Harmen Bonke geboren te Lattrop ged. 01-04-1707 Ootmarsum.
Huwde te Ootmarsum op 01-06-1733 met Janna Scholten geboren te Breckelenkamp ged. 20-06 1706 te Ootmarsum.
Harmen werd door de Marke Lattrop op 12-10-1725 als schoolmeester aangesteld, later was hij ook nog Boerrichter in de Marke.

Kinderen allen gedoopt te Ootmarsum

Harmen 07-03-1734
Steintje 07-08-1735
Jan 25-08-1737
Jurien 11-08-1739 volgde zijn vader in 1772 als schoolmeester op.
Fenneken 29-07-1741
Gerrit 29-11-1741
Geertken 17-11-1747

2. Harmen Bonke geboren te Lattrop ged. 07-03-1734 te Ootmarsum.
Huwde te Denekamp ± 1758 met Derkje Broese ged. 01-07-1736 Denekamp.
Harmen Bonke volgde in 1758 zijn schoonvader op als schoolmeester en organist van Denekamp.

Kinderen;

Hermannes ged. 22-03-1763 te Denekamp

3. Hermannus Bonke geb. 22-03-1763 te Denekamp overl. 14-01-1845 te losser.
zoon van Hermen Bonke schoolmeester en van Derkje Broese dit was een dochter van schoolmeester Broese.

Hij was voor de eerste maal gehuwd op 14-09-1784 te Oldenzaal met Helena Stroink geb. 09-03-1736 te Oldenzaal dochter van Willem Stroink, overl. 02-05-1814 te Losser.

Hermannus Bonke huwde voor de tweede maal op 07-07-1814 Losser met Joanna Immink ged. 24-02-1795 Losser overl. 23-01-1854 Losser dochter van Jacobus Immink Predikant te Losser en Hendrika Barfde. Hermannus Bonke was schoolmeester koster en van 14-01-1782 tot januari 1845 organist van de Hervormde kerk bijna 63 jaar.

In de topgevel van de Hervormde kerk op de Zandstenen wijzerplaat staat te lezen: A. Bonke datum (d.i.:Gegeven door Bonke). Dit is een herinnering aan de eerste Bonke in Losser.

Kinderen.

Hermannus Hendrikus geb. 11-07-1815 Losser. overl. 12-09-1861 Losser.
Johanna geb. 21-12-1816 Losser overl. 20-11-1857 Losser.
Derk geb. 13-01-1821 Losser.
Hendrikus geb. 31-05-1826 Losser.
Joachim Adolph 27-06-1829 Losser.

4. Hermannus Hendrikus Bonke schoolonderwijzer geb. 11-07-1815 Losser overl. 12-09-1861 te Losser.
Hij huwde op 24-11-1840 te Denekamp met Johanna Dorothea Mann geb. 22-06-1817 Ede.

Volgens een akte van 26-01-1845 werd Hermannus Hendrikus Bonke op zijn verzoek door de Kerkvoogden benoemd tot organist, koster, voorlezer, voorzanger en ontvanger van de Hervormde Gemeente Losser. Als onderwijzer was hij zijn vader al opgevolgd 19-07-1839.

kinderen;

Hermanna Johanna geb. 08-06-1841 Losser
Hermannus Johannes geb. 07-10-1842 Losser overl. 18-01-1912 Losser
Willem Godefridus geb.24-12-1844 Losser overl. 13-04-1917 Bussem.
Johannes Adrianus geb. 06-03-1847 jong overl.
Marinus Diderikus geb. 02-05-1849 Losser overl. 02-07-1913 Losser.
Johannes Adrianus geb. 03-01-1851 Losser jong overleden.
Johanna Wilhelmina geb. 21-12-1853 overl. 08-01-1918 Arnhem.
Maria Johanna geb. 18-11-1855.
Cornelia Theodora geb. 06-02-1861 Losser jong overleden.

5. Hermannus Johannes Bonke geb. 07-10-1842 Losser overl. 18-01-1912 Losser huwde op 21-11-1869 Losser (Hervormde kerk) met Wilhelmina Stokhorst uit Gildehaus; ze is op 27-12-1907 overleden te Losser.

Hermannus was zijn vader als organist van de Hervormde kerk in 1861 opgevolgd.

Kinderen.

Hermannus Hendrikus geb. 15-09-1870 Losser jong overleden.
Maria Johanna geb. 27-02-1872 Losser jong overleden.
Hermannus Hendrikus geb. 22-05-1873 Losser.
Hendrikus Johannes geb. 16-03-1875 Losser overl. 19-03-1934 Enschede.
Maria Johanna Dorothea geb. 05-06-1877 Losser overl. 30-11-1893 Losser.
Hermannus Hendrikus geb. 21-05-1879 Losser jong overleden.
Johanna Adriana geb. 13-02-1881 Losser.
Hermannus Hendrikus geb. 05-10-1885 jong overleden.

6. Hendrikus Johannes Bonke geb. 16-03-1875 Losser overl. 19-03-1934 Enschede.

Hendrikus volgde zijn vader in 1912 officieel als organist op. Zo is de familie Bonke 152 jaar de Hervormde Gemeente van dienst geweest.

Geraadpleegde boeken en artikelen;
"Ons Blaadje" van de Hervormde Gemeente.
Grondstukken en bewoners in Dorp Losser omstreeks 1820. Historische Kring Losser
Het Heininkshoes
Martinustoren
Het Bonkenhoes

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.