Oet Dorp en Marke

Klooster Maria Bijstand

ODEM1993 4 04

Het gebouw werd in 1881 gebouwd als pastorie, behorende bij de in 1905 afgebroken "Onze Lieve Vrouwe Kerk", oorspronkelijk: De sint Martinuskerk, vandaar de naam: Martinustoren en Martinusplein. De bouwstijl is Neo Renaissance.

Het gebouw heeft zijn diensten bewezen als pastorie tot het gereed komen van de nieuwe Heilige Maria Geboortekerk met pastorie in 1902.

op 25 april 1902 stond pastoor Hilhorst met zijn beide kapelaans, samen met de plaatselijke harmonie en de versierde rijtuigen op het station van Losser. Het was het tijdstip, dat de zusters van Schijdel naar Losser kwamen om het onderwijs voor de katholieke meisjes op zich te nemen. Zij namen hun intrek in de leegstaande pastorie. Klokgelui klonk van de toren. Het klooster was snel bezichtigd, omdat er zo weinig te bezichtigen viel. Een vertrek werd ingericht als kapel en een oude tombe deed dienst als altaar. Door een gift van Mevr. Angeline van Donk uit Tiel (ƒ 100,-) konden verschillende meubelstukken worden aangeschaft.

Op 1 juli 1904 werd de bouw van de Mariaschool gestart. Bouwkosten ƒ 2000,- verkregen uit het vorstelijke legaat van ƒ 60.000,- dat de fam. Scholte Fleer aan de kerk geschonken had en dat tevens als startkapitaal diende voor de bouw van de nieuwe Maria Geboortekerk. Het R.K. meisjesonderwijs ging van start, wat in de beginperiode met aanpassingsproblemen gepaard ging. Zo hadden de Brabantse zusters moeilijkheden met het Losserse dialect, wat wel tot gevolg gehad zal hebben, dat in een gedenkboek van de zusters in Schijndel uit 1926 de zinsnede voorkomt:"De kinderen waren heel onbeschaafd en half verwilderd!!"

De eerste naailessen op de avondschool werden in 1907 gegeven van 19:00 uur tot 21:00uur. In 1908 kwamen de eerste zusterverpleegsters om in de wijkverpleging hun waardevolle diensten aan te bieden. Deze zusters zijn hier gebleven, tot dat in 1917 het Bernardusgesticht geopend werd, waar van af toen, de zusters van de Orde van Julie Postel (Boxmeer) de bejaarden- en ziekenzorg op zich namen.

Men begon in 1913 met de huishoudschool, maar mede door de oorlogsomstandigheden moest dit werk na 2 jaar weer worden beëindigd.
In 1923 werd de nieuwe Maria Theresiaschool gebouwd, een tweeklassige Frobelschool, die de zorg voor de Losserse kleutertjes op zich name De laatste zusters zijn in 1986 uit Losser vertrokken en twee jaar later kwam, mede door toedoen van de Historische Kring, het bouwwerk op de gemeentelijke monumentenlijst te staan. Aannemersbedrijf "De Sylva" kreeg de restauratie- en renovatieopdracht. De pastorie werd zodanig aangepast, dat er kleine, een- of tweepersoonshuishoudens geriefelijk konden wonen.

In het najaar van 1990 namen die er hun intrek, hopelijk voor lange tijd. En zo slaagde men er in het monument voor de dorpsgemeenschap te behouden.
Op de plaats waar zich de Mariaschool, de Theresiaschool en de tuin bevonden, werden wooneenheden voor alleenstaanden of echtparen zonder kinderen gebouwd, gegroepeerd rond het voormalige klooster.

Het fraaie complex heeft de toepasselijke naam "Kostersgaarden" gekregen.

ODEM1993 4 05

Het gebeeldhouwde middenpaneel, dat voorkomt op het prachtige altaar, dat in de nieuw gebouwde kapel (1911) werd geïnstalleerd, valt thans nog te bewonderen in de H. Maria Geboortekerk, waar het eveneens verwerkt is in de altaaropstelling.

Foto’s en tekst: J. Poorthuis.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.