Oet Dorp & Marke

Losser door andermans ogen....

In Twente heeft men zich lange tijd spottend of zelfs enigszins smalend over Losser uitgelaten. Men haalde de schouders op over alles wat men deed of was in deze meest oostelijk gelegen gemeente van Nederland.
Door de slechte toestand van de wegen naar de omliggende plaatsen was er ook sprake van een groot isolement.
Bepaalde zegswijzen weerspiegelen nog die lichtelijk geamuseerde houding. Iedereen kent de uitdrukking "He koomp oet Loster en weet van niks".
Zo zijn er meer:"Wie doot net as in Loster, zoa at am besten geet!"Zelfs de eerbiedwaardige oude toren werd laatdunkend als "broodspinde" (broodkast) betiteld.

Maar ook nog vrij recentelijk in 1983, toen de Losserse gemeenteraad een uitnodiging stuurde naar de Amerikaanse president Reagan en zijn Russische Ambtsgenoot Andropov, om eens in ons Dinkeldorp over de wereldvrede to komen praten riep dat heel wat lachende reacties op. Zo ook van de uit Enschede afkomstige en daar inmiddels weer woonachtige schrijver Willem Wilmink.

Hij dichtte op de wijs van het beroemde "Wolgalied" van Franz Lehar:

Losser groet Moskou

Losser groet Moskou, wi-j riekt oe de haand,
der ligt tusken Deenkel en Wolga een laand...
ieleu hebt Lenin, Tolstoj, Pasternak,
wi-j in Losser, wi-j hebt oonze Prik en Prak.

Losser groet Rusland en iedere Rus
de Beekhoekse Steppe begroet de Kaukasus.
Russen en Tukkers, dee hebt noe nen baand
van de Oeral tot aan het Lutterzaand

Wi-j bint nig bang veur de Russische beer:
de straaljagers vleegt je veur niks hen en weer.
Wi -j krie-jt de rust op aarde terug
dankzij Losser, de veurstad van Glanerbrug.

ODEM1994 2 06

De loop van de geschiedenis, met alle turbulente gebeurtenissen in Oost-Europa, heeft van dit gedicht ook al weer historie gemaakt.
De stichting Losser-Widnoje bestaat echter nog steeds en heeft er mede toe bijgedragen, dat tegen de "Russische Beer" wat anders wordt aangekeken. Maar of er ook tegen Losser inmiddels anders wordt aangekeken? De geschiedenis zal het leren.

Thea Evers

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.