Oet Dorp & Marke

Burgermeester C. van Helvoort

Per 17 juni 1919 aanvaardt hij het burgemeesterschap van Losser.

Een tijdperk waarin een glansperiode als bestuurder ondenkbaar is. De crisisjaren met o.a. de verlammende werkloosheid in de textielindustrie, waar het merendeel van de plaatselijke bevolking door getroffen werd, gevolgd door de rampspoed van de tweede wereldoorlog, bieden bestuurlijk geen enkel perspectief.

De boeken die de Hr. Van Helvoort schreef: "Losser Voorheen en Thans" 1 en 2, "Grepen uit de Geschiedenis van Oldenzaal", alsmede zijn actieve rol bij de oprichting van en de werkzaamheden binnen de fotoclub 'Helios' leggen getuigenis of van zijn meer dan, gemiddelde belangstelling voor het dorp dat hij wilde dienen, maar waar het barre tijdsgewricht nauwelijks mogelijkheden toe bood.

In 1944, door de bezetter in het nauw gedreven, legt hij zijn ambt teleurgesteld neer en in 1946 volgt zijn eervol ontslag. Het fotomateriaal van de Historische Kring danken wij aan de belangstellende blik waarmee burgemeester Van Helvoort zijn dorp in zich op nam en vastlegde.

Misschien komt er in een nieuwe woonwijk ooit een 'burgemeesterswijk' en wellicht kan daar ook voor hem een plaatsje worden ingeruimd.

ODEM1994 2 08 ODEM1994 2 09

Cornelis Johannes Antonius van Helvoort
geb. 17-2-1883 Vlijmen
overl. 26-2-1967 Heeze

Catharine Antoinette van Helvoort-Wagenaar
geb. 17-11-1874 's-Hertogenbosch
overl. 26-4-1949 de Lutte

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.