Oet Dorp en Marke

De geschiedenis van een klooster

Op 29 januari 1910 hebben de St. Joseph Zusters van de congregatie van Chambéry (Savoie) het grote grondgebied van het Erve Schildkamp, gelegen in De Beekhoek onder de gemeente Losser, aangekocht met huizen, schuren, erven, bouw- en weiland, om daar een postulaatshuis op te richten voor de Noorse tak van de congregatie. Kerstmis 1910 vieren zij hun eerste Eucharistie in het nieuw gebouwde klooster.

Eigenlijk zochten de Zusters een klooster in Duitsland. Dit voornemen leed schipbreuk ten gevolge van een uitdrukkelijk bouwverbod van de toenmalige Pruisische regering.

De eerste wereldoorlog brengt de Zusters in grote moeilijkheden; het bleek een onmogelijke opgave voldoende jonge krachten aan te trekken, contacten tussen Frankrijk, Duitsland en Noorwegen liggen heel moeilijk en het klooster dreigt dood te bloeden.
Er is geen andere weg dan er afstand van te doen.

Tezelfder tijd zochten de Paters Maristen naar een passende plaats waar de oudere leerlingen, na afsluiting van hun eerste studies in Hulst, hun priesteropleiding zouden kunnen voltooien.
De Paters Redemptoristen van Glanerbrug brengen de Maristen van Hulst op de hoogte van de verkoopplannen van de Zusters en voor beide partijen is een aanvaardbare oplossing voorhanden. In 1921 nemen de Paters Maristen het St. Olavklooster over van de Zusters van St. Joseph van Chambery.

Tot de eindjaren '60 doet het dienst als noviciaat en priesteropleiding voor de Paters Maristen. Dezelfde omstandigheden die indertijd de Zusters noopten hun klooster op te heffen, nl. gebrek aan nieuwe intredingen, dwingen ook de Maristen er toe hun klooster in Glane op te heffen.

In 1975 koopt de Fa. Van Heek het gebouw aan en gebruikt het om er zijn Turkse werknemers een goed onderkomen te verschaffen.
Maar de textielindustrie redt het niet in Twente.

De Syrisch-orthodoxe gemeenschap zoekt een kerkelijk middelpunt voor haar duizenden volgelingen in west en midden Europa.
Op 2 juli 1981 gaat het voormalige St. Olavklooster over in Syrisch-orthodoxe handen en herkrijgt zodoende zijn oorspronkelijke bestemming; het wordt omgedoopt in St. Efremklooster.
Op zondag 14 augustus 1994 zijn wij getuige geweest van de feestelijke inwijding van de naast het oorspronkelijke klooster gebouwde nieuwe Mariakerk.

In oost Turkije, de bakermat van de Syrisch orthodoxekerk, wonen nog enkele duizenden geloofsgenoten, maar hun Godsdienst wordt niet getolereerd. Er mogen geen kerken worden hersteld of gebouwd, geen eigen onderwijs of godsdienstonderricht worden gegeven en steeds meer volgelingen zoeken gewetensvrijheid buiten de eigen grenzen. Het Olavklooster
vormt hun geestelijk tehuis en blijft geschiedenis schrijven.

H B

ODEM1994 3 02Het St Olafsklooster

Bronnen;

  • Maristen, Boekmakerij/Uitgeverij Luijken - Aalsmeer
  • Artikelen van Pater Joh. Rommels SM.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.