Oet Dorp en Marke

Gedicht

Onbekend, als 't kleine bloempje,
Dat hier bloeit in 't Dinkelzand
In Losser het vergeetmenietje
In den tuin van Nederland.

Mag ik voor 't vergeten bloempje,
Heerlijk en schoon als 't is geplukt
Uw bijzondere aandacht vragen
Die 't de vergetelheid ontrukt .

Uit: Losser Voorheen en Thans, dl 1 door oud burgemeester G.J.A. van Helvoort, uitgegeven Oktober 1926.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.