Oet Dorp & Marke 1995-3

Uit het dagboek van Aleida Leurink (toelichting)

J. Luizink

Hoog water was in die dagen en zelfs nog tot het begin van deze eeuw, schering en inslag in het dorp. Regelmatig kwam het voor, dat het z.g. ,kanaal", een verbreed stukje van de Dorpsbeek tussen slager Luierink en toen kapper Schoordijk, nu ter hoogte van de huidige Aloysiusschool, buiten haar oevers trad, waardoor de "stroat langs Domineershof" nagenoeg niet te gebruiken was.
Deze Dorpsbeek werd in hoofdzaak gevoed door de Aalsgaardenbeek en de Oldenzaalseveenbeek. Deze beken zijn nu greppels, die in de zomer meestal droog staan, hetgeen deels wordt veroorzaakt door een beter gereguleerde waterafvoer en deels door wateronttrekking bij het Haagsche bos /Oldenzaalsestraat ten behoeve van de watervoorziening van de gemeente Enschede. Ter hoogte van de voormalige boerderij Luizink (=Tons), was in de Aalsgaardenbeek toen een kleine verbreding gemaakt voor het spoelen van wasgoed. De verbreding in de Dorpsbeek ter hoogte van de huidige Aloysiusschool diende als waterreservoir voor de toenmalige brandweer.

1728 - 28 april: Lambert Tesink gehangen tussen Enschede en Hengelo.
Deze Lambert Tesink woonde in de Langestraat te Enschede en was blijkbaar een nogal raar heerschap. Hij stal daar waar het hem paste en bedreigde of strafte iedereen, die er zich mee bemoeide. Het stadsbestuur durfde hem niet eerder te arresteren, voordat Ridderschap en Steden 8 soldaten uit Zwolle hadden gezonden, die hem uit huis lokten en na hevige tegenstand gevangen namen.
De galg waaraan hij werd gehangen stond bij de Hengelose tol.

1735- 5 Juli: ook te Gildehaus sloeg de bliksem in het kruithuis.
(Waarschijnlijk is dit de kruittoren, die bij de burcht Bentheim stond.) 

1734 - 5 juli. Met het "Apenhuis" wordt bedoeld het huis dat op de Apenkamp stond. (apen=open); het was een stuk grond gelegen tussen de Kerkstraat en de Gronausestraat.

1732 - 21 . maart: De bees ten vielen gaten in de tongen en de klokken werden geluid. Bij calamiteiten werden de klokken geluid ten teken dat er iets ernstigs aan de hand was en de dorpsgemeenschap bij elkaar moest komen.

1729 - 29 januari: de Ellermansbrug is de brug over de Dinkel bij Cafe Elferink, later Morshuis.

ODM 1995 3 041734 - 2.5 meert: Met de prins van Oranje wordt bedoeld Willem IV, Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau, geb. 1 sept. 1711 te Leeuwarden, overl. 22 oct. 1751 te Den Haag, begraven 4 febr. 1752 te Delft en zoon van Johan Willem Friso en Maria Louise van Hessen.
Hij was Stadhouder van Gelderland ( 1720), van Groningen (1729), van Friesland (1731 ), op 25 maart 1734 gehuwd met Anna van Hannover, oudste dochter van Georg II van Engeland. Hij werd de eerste Erfstadhouder van alle verenigde Nederlanden.

Bronnen:

  • Rijksarchief Zwolle.
  • Van Deinse.

Joh. Luizink

 

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.