Oet Dorp & Marke 1995-1

Oorlog (gedicht)

Uit de Nieuwe Dinkellander, waarschijnlijk van W. ter Heersche.

Too'n oorlog 'n joar of veer, vief al har duurd,
To leup ter gin fiets mër in Twenthe.
De leu meusn loop'n, de pruus ha 't eer zegd,
Want 't werk dat mos drééjen in Twenthe,
Van Heek prakkezeern zich zachtjes an dood:
De razzia heelp'm van 'n wal in 'n sloot,
Mér kiek 't Twentse ros brach 'm oetkomst in nood
Hee reep toen bet ros op van Twenthe. (bis).

Het werkvolk van Loser, dat lup zich kepot
En Siebram leup scheef van de bloaren,
Hee wol wa, mer 't ging nich, hee stikten zowat,
Hee was nich zo jong meer van joaren.
Ik wol dat de baas toch wat aaners veur oons har
lk schei d'r met oet, want et wödt mi te bar;
Ne waag met 'n peerd, nen koctsier met ne gar,
Doar kwaam'n to de rossen oet Twenthe. (bis).

Bie Greetnboer stoat 's nachts de peer met 'n baas,
De waag bie "de Faut" in bet schuurke.
Um zeum uur geet 't los, met de broen'n d'r veur
En holt 't op de stad an in 'n uurke.
't Is hardstikke vol met dreentwintig man
En Antoon rop ,,bort" dat is wat e kan;
En ,,hort" goat de broen'n dan beer nen trad an.
En trekt 'n Jan Plezeer deur ons Twenthe. (bis).

De baas van de wagen, dat is Bruninks Hans,
Dee spölt "Stellvertreter" vol groatsie,
Hee zingt en hee horkert en vlök op den boer
En hold vaak ne lang riddenaatsie.
AI löp ok den besten boer noar et lof,
Mér 't umke, dat blös e van 'n melkemmer of
As Hannes dan vlök op den boer en den mof,
Dan vleegt onze rossen deur Twenthe. (bis).

En 's oams as bet werk in de stad is gedoan,
Zit Arie de schoapies te tellen,
De rest telt dan gauw 't achtentwintigtal vol
En könt 'n vriejen dag al veurspellen.
Ne radio gef 't nich; ze maakt zölf meziek,
'ts knudde tegnwoordig met alle techniek.
Mér twee broene motors dee bin wie noch riek,
De twee broene rossen oet Twente. (bis) 

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.