Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg

In 1841 vermeldt dezelfde A.J. van der Aa in zijn "Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg" het volgende: 

ARRONDISSEMENT ALMELO

1997 2 3 eHet kanton Oldenzaal, 22,275 bunder groot, telt 3 gemeenten en daarin 12536 inwoners, die vele fabrijken hebben.
De hoofdplaats van dit kanton, is de door eene gracht omgeven plattelandstad Oldenzaal, met 2862 inwoners.

Er bestaan aldaar onderscheiden fabrijken als: 1 gekleurde linnenfabrijk; 1 fabrijk van koffijzakken; 1 fabrijk van zijde en halfzijde; 1 fabrijk uit geheel inlandsche grondstof, bestaande in wolkammerij, weverij en spinnerij, alsmede weverij van gestreepte baai en Friesch bont; 1 calicotsfabrijk; 1 katoenspinnerij; enz. 

De Herv. en de R.K. hebben hier elk eene kerk, welke laatste, wegens haren ouderdom, bouworde en versierselen, zeer merkwaardig is.
Voorts is er eene synagoge; eene bloeijende Latijnsche school, en eene armenfabrijk. 

Oldenzaal is vermaard in de geschiedenis door de belegeringen van 1580, 1597 en 1605.

De overige gemeenten van dit kanton zijn: Weerselo, dorp met 1 calicotsfabrijk en 5135 inwoners. Losser, klein dorp aan de Hannoversche grenzen, met 2 weefscholen; 1 calicotsfabrijk; 1 azijnfabrijk, en 4539 inwoners.

 

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.