Historische beschrijving van Losser (II)

Soms kom je in oude boeken een beschrijving van de gemeente Losser tegen. In historisch opzicht, met name wat betreft de jaartallen, zijn de teksten niet altijd juist. Ook is er sindsdien door onderzoek allerlei kennis toegevoegd en soms is men ook tot andere inzichten gekomen.
Maar de beschrijvingen zijn vaak bijzonder aardig, geven een leuk tijdsbeeld en bieden ook nu nog diverse aanknopingspunten.
De tekst van deze negentiende-eeuwse uitgaven is in de onderstaande beschrijvingen letterlijk overgenomen. De afkortingen zijn in de regel aangevuld om het geheel beter leesbaar te maken en hier en daar zijn enkele verklaringen toegevoegd.
Voor een juist begrip van de situatie, met name wat betreft de aanwezige industrie, is het goed om te bedenken, dat de gemeente Losser in die tijd gesitueerd was om de stad Oldenzaal heen. 

In de vorige aflevering van Oet dorp en marke Losser heeft u het eerste deel van deze bloemlezing kunnen lezen. Nu volgt het slot.

Thea Evers

 

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.